સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Saturday, 27 April 2013

Gambu Ujani - Ganpati Pratishtaha Gambhu

Chaurasi  Samaj Kadva Patidar

On the occasion of Ambe Mata’s auspicious chaath tithi, a major celebration has been organized in village Gambhu on 1st May 2013.
Lord Ganpati pratishtaha will be on 13th- 14th May 2013. All of you are heartily invited to be a part of it.
Source :- Jayesh Patel (Gambhu), Kanu Patel (Gambhu),

Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh S. Patel (Gambhu), Jaydeep Patel (Visnagar) }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment