સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 23 May 2013

History Amreli ( Guajrat )

Chaurasi  Samaj Kadva Patidar 
History Amreli ( Guajrat )
Amreli

Amreli
Amreli district derives its name from the town of Amreli, which is the Head Quarter of the district. It is believed that during the year 534 AD, Amreli existed as a city place with name Anumanji. After that the name was Amlik and then Amravati. The ancient Sanskrit name of Amreli was Amarvalli. Initially Amreli was the part of Former Gaikwad State of Baroda. During Gaikwad regime in 1886, the compulsary and free education policy was adopted in Amreli for the first time. After independence the district became the part of Bombay State and a separate district in Gujarat State after the bifurcation of Bombay State.


Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment