સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 23 May 2013

History Anand ( Guajrat )

Chaurasi  Samaj Kadva Patidar 
History Anand ( Guajrat )
Anand

Anand
The British rule came to an end on 15/8/1947 and India became independent. The new government integrated the royal states into the state of Bombay and Kheda district came into existence on 1/8/1949. Thereafter, some changes were made in the villages of certain talukas and villages were identified for different talukas of the district from 15/10/1950. The district of Kheda consists of Khambhat, Petlad, Borsad, Anand, Nadiad, Matar, Mahemdavad, Kapadvanj, Thasra and Balasinor talukas. State Govt. has formed six new districts from 1/10/97 and Anand has been carved out as a separate district from Kheda. The district of Anand comprises 8 talukas i.e. Umreth, Petlad, Sojitra, Borsad, Anklav, Khambhat and Tarapur.
Products :-  CCTV Camera, DVR, Indoor – Outdoor Camera, Zoom Camera, Network Box Camera, IP Camera, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment