સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 26 May 2013

History Bhavnagar ( Guajrat )

Chaurasi  Samaj Kadva Patidar
History Bhavnagar ( Guajrat )
Bhavnagar

Bhavnagar
During pre-independence era, Bhavnagar was the main and the largest state in the region erstwhile known as Gohilwad.
 Maharaja Bhavsinghji founded state of Bhavnagar near Vadava village in 1743. As per the Hindu calendar, the day Bhavnagar was founded was the third of Vaishakh.
 The erstwhile princely states of Palitana and Vallabhipur are now a part of the district.
 Maharaja Shri Krishnakumar Singhji was the first king to merge his state with the union of India, at the behest of Shri Sardar Vallabhbhai Patel.


Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment