સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 27 May 2013

History Dang ( Guajrat )

Chaurasi  Samaj Kadva Patidar
History Dang ( Guajrat )

Dang

Dang
Dang district is a historical, tribal and the district known as ‘Dandakaranya’ during the period of Ramayana and the only district of Gujarat State having dense forest. Total 311 villages are included in the district. After independence, where even today, 75% of population is living below poverty line and 98% tribal population. Looking at the statistics, long path of Development is still required to be brought. The State Government and administration is committed and effortful for the development of Dang district. So that, today Dang district is on the path of development.Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment