સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 21 May 2013

History Gandhinagar ( Guajrat )

Chaurasi  Samaj Kadva Patidar
 History Gandhinagar ( Guajrat )
Gandhinagar

Gandhinagar
Gandhinagar city is a head center of the Gandhinagar district, capital of Gujarat state. There are four Talukas (sub districts) under the capital namely: Maansa, Kalol, Dehgaam and Gandhinagar. Capital contains all departments’ head offices, secretariats of all departments, ministers’ offices, ministers’ residences, legislature house, and residence of the Governor, office of the Governor, all important offices and buildings. Residences of government officials and private residencies are situated in the city. They are divided in 30 sectors. People from all casts and creeds are residing in the capital city.

There are tourist spots like world famous Akshardham temple complex, Haranodyan garden, Sports Complex, Gardens at sector 28.

Gandhinagar has four sub districts:

Maansa

Kalol

Dehgaam

GandhinagarProducts :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel}
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment