સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 28 May 2013

History Junagadh ( Guajrat )

Chaurasi  Samaj Kadva Patidar
History Junagadh ( Guajrat )

Junagadh

Junagadh
The history of Junagadh is such that Junagadh was also known by the other names like, Karan Kunj, Manipur, Revant, Chandraketpur, Narendrapur, Girinagar and Pratappur. The British government gave the name Junagadh, famous in the people, in 1820 AD. The rule of Junagadh was governed by different rulers as shown below :
1Maurya319BC
2Shring185BC
3Greek70to73BC
4Shak100to275AD
5Gupt456to770AD
6Chudasma875to1472AD

In the year 640 AD, the Chinese visitor, Hue en Sang, visited Junagadh.
Mohammed Begda, Khalil Khan, Muzaffar, Sikandar, Bahadursha and Ibadatkhan ruled after 1472 AD. Mughals also ruled during 1573 to 1748 AD. After that different Babis / Nawabs ruled up to 1947 AD. The last Nawab of Junagadh, Shri Mohabbat Khanji, left Junagadh and went to Karachi on 9-11-47 because of the attack by the Aarzi Hukumat founded by the people and in 1949, Junagadh princely state was merged into Saurashtra State.
Products :-  More Electronics Item Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment