સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 4 July 2013

Historical Place Bhadra Fort Ahmedabad ( Guajrat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Bhadra Fort Ahmedabad ( Guajrat ) 

Bhadra Fort (Ahmedabad ) Bhadra Fort, Bhadra Fort historical, Bhadra Fort travel, Bhadra Fort tourism, Bhadra Fort Historical PlaceThe Bhadra Fort of Ahmedabad is another place to be visited in the city. The place is a venue for Republic Day and Independence Day celebrations in Ahmedabad. This fort of Ahmedabad fort has a temple devoted to the Mother Goddess, Bhadrakali; hence the name Bhadra Fort. Once housed royal palaces and beautiful gardens. It has the temple of Bhadrakali and was built in 1411 during the Maratha rule. The huge and grand Teen Darwaza (Triple Gateway) is another place to be seen in Ahmedabad. Teen Dar

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment