સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 12 July 2013

Historical Place Fort of Diu Junagarh ( Guajrat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar 
Historical Place Fort of Diu Junagarh ( Guajrat ) 
Fort of Diu (Junagarh)

Fort of Diu, Fort of Diu historical, Fort of Diu travel, Fort of Diu tourism, Fort of Diu Historical PlaceFort of Diu was built over six years from 1535 A.D., following a defence alliance between Bahadur Shah, Sultan of Gujarat, and the Portuguese, when Humayun, the Mughal Emperor, attacked the former. The bottomless canals flanking the fort, the giant watch tower (now converted into a lighthouse), the gaol, the cannons, the vestiges of foregone battles (like mounds of iron shells from enemy cannons), the stone galleries, gigantic windows and the granite expanse will take you back to another bold era. The mist that shrouds the fort throughout the year compl

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment