સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 16 July 2013

Historical Place Lakhota Fort & Kotha Bastion Jamnagar ( Guajrat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar  
Historical Place Lakhota Fort & Kotha Bastion Jamnagar ( Guajrat ) 
Lakhota Fort & Kotha Bastion (JAMNAGAR)

LAKHOTA FORT, LAKHOTA FORT historical, LAKHOTA FORT travel, LAKHOTA FORT tourism, LAKHOTA FORT Historical PlaceIn the centre of old Jamnagar, on an island in the middle of the lake, are two superb old structures: the Lakhota Fort and the Kotha Bastion.
Lakhota Fort is Jamnagar's Museum and its terraces exhibit a very well collection of sculpture that spans a time from the 9th to 18th Century. The Kotha Bastion is Jamnagar's arsenal. One of its most attractive places of interest is an old well, the water of which can be tense by blowing into a little hole in the floor.   

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment