સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 30 July 2013

Historical Place Watson Museum Rajkot ( Guajrat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar  
Historical Place Watson Museum Rajkot ( Guajrat ) 

Watson Museum (Rajkot)

Watson Museum, Watson Museum historical, Watson Museum travel, Watson Museum tourism, Watson Museum Historical PlaceKey exhibits are copies of artefacts from Mohenjodaro, 13th centry carvings, silverware, natural history exhibits and textiles . Possibly the most startling piece is a vast 19th century marble statue of Queen Victoria. This part also has two plaster Venuses and many other splendid portraits and photographs of royal princes of Saurashtra and European dignitaries, historic finds and architectural fragments from archeological sites, dioramas of life among the rural, pastoral and tribal citizens of Saurashtra, handicrafts and princely relics.  

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment