સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 18 August 2013

Historical Place The Gate Of The Palace of Adil Shah( Goa )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar 
Historical Place The Gate Of The Palace of Adil Shah( Goa ) 
The Gate Of the Palace Of 'Adil Shah' The Gate Of the Palace Of 'Adil Shah', The Gate Of the Palace Of 'Adil Shah' historical, The Gate Of the PalaceLocation : Old Goa, Panjim, Goa
Architectural Style : Brahminical Architecture
The Gate of Adil Shah's palace was built before the Portuguese period. It is located just left (north) of the road leading to the Church of St Cajetan. It is about 3m high. The palace of Adil Shah was a magnificent building. The Portuguese governors lived there until 1695. Over the years, the palace fell apart and was eventually demolished in 1820. Now only the gate remains which is architecturally purely Brahminical in style. Six steps in front of the gate lead to the raised platform on which the gate stands. It is made of basalt and consists of a horizontal lintel resting on pillars decorated with mouldings and having on the outer side fragmentary perforated screens.

 Source :-http://www.onlytravelguide.com/goa/historical/

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment