સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 30 August 2013

Historical Place Jesal Toral Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Jesal Toral Temple ( Gujarat ) 

Jesal Toral Temple

Anjar is a main city located in the Kutch district of Gujarat state, India. The history of Anjar city is really Amazing and true.Historically there are no true details available about live Jesal Toral Samadhi. Where no such details are available on, I am going to Kutch tour in 2008 so that time some people say that Toral was a cursed fairy and Jesal Jadesa was a Great robber. Before that 500 year there is story of Jesal and Sati Toral. Sadhir Sheth a well-known rich horse-trader joined in devotion with Toral. Toral was a supernatural woman in the early 15th century. Who became a stout devotee of lord Ramapir (Ranuja) in a town in Saurashtra (Gujarat)
  Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment