સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 11 August 2013

Historical Place Museum Of Goa Daman & Diu ( Goa )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Museum Of Goa Daman & Diu ( Goa ) 
Museum of Goa Daman & Diu

Museum of Goa Daman, Museum of Goa Daman historical, Museum of Goa Daman travel, Museum of Goa Daman tourism, MuseumThe Museum of Goa concentrates on archaeological and archival material. Consequently the sculpture set displays antiquities from a variety of Hindu dynasties that once ruled Goa. Also on view are important inscriptions and manuscripts, coins and textiles. The furniture, art objects, especially ivory statues, pertain to Christian-Portuguese influences.
Address
Museum of Goa, Daman and Diu
Directorate of Archives, Archaeology and Museum
Ashirvad Building
St. Inez, Panaji, Goa 403 001
Timings : 10.00 am to 1.00 pm 2.00 pm to 5.30 pm

Closed on Sundays and public holidays.

 Source :-http://www.onlytravelguide.com/goa/historical/

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment