સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 21 August 2013

Historical Place The Pillory (Old Goa)( Goa )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar  
Historical Place The Pillory (Old Goa)( Goa ) 
The Pillory (Old Goa)

The Pillory, The Pillory historical, The Pillory travel, The Pillory tourism, The Pillory Historical Place, travel
Location : Old Goa, Panjim, Goa
Where the Kuchcha road branches off from the road to Neura, leading to the Church and Convent of the Cross of Miracles , is a single pillar on a raised platform, which once occupied the central place in the city square, and was used for punishing offenders of the law, who were tied to it and publicly whipped.

The Pillory was in use during the Portuguese rule till the end of the 17th century. The pillar, which is of basalt, had iron rings fixed to it and from its figure and mouldings it appears that the pillar might have formed part of a Brahmanical temple.

 Source :-http://www.onlytravelguide.com/goa/historical/

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment