સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 29 August 2013

Historical Place Rajpara Khodiyar Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Rajpara Khodiyar Mata Temple ( Gujarat ) 

Rajpara Khodiyar Mata Temple

The tale of Khodiyar Maa goes back to roughly 700A.D. It starts from a rural community, which is known as the Roishala. Roishala. It was a division of Vallabhipur region close to the recent Bhavnagar city in Saurashtra. It is situated in Gujarat, India.Maharaj Shilbhadra was the sovereign of the Vallabhipur region. Mamaniya Gadhvi resided in the little town, Roishala in his empire. He was Maharaj Shilbhadra’s top most friends and a close companion. Honest by heart, the poor as well as fluent Shiv bhakt, Mamaniya Gadhvi was allotted as a Rajgadhvi by his. Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment