સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 23 September 2013

Historical Place Adalaj Chehar Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Adalaj Chehar Mata Temple ( Gujarat )

Adalaj Chehar Mata Temple

Tahuka Ni chehar mataji temple located in Gandhinagar – Sarkej high-way, nearest adalaj village just 1 kms. Today, Ahmedabad guide visited this beautiful mandir and this day is chaitry poonam so thousands of pilgrims’ darshan chehar Mata.There is many other temple and places to visit this area, namely Adalaj step-well just 2 kms, Tri-mandir and Prabha hanuman temple only 1 kms, Akshrdham Swaminarayan temple is 10 kms (gandhinagar, Gujarat).You have visit Ahmedabad city so plz don’t miss this temple to visited because every facility available in this mandir.


 Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment