સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 8 September 2013

Historical Place Ahmedabad Bhadrakali Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Ahmedabad Bhadrakali Temple ( Gujarat ) 

Ahmedabad Bhadrakali Temple

The Main Bhadrakali Temple located Warangal, Andhra Pradesh, India. The name of this Mandir was given after the dedicated to Goddess Bhadrakali Mata. It’s one of the most powerful deities in Hindu pantheon. Bhadrakali Maa Temple is known as one of the oldest and ancient temple in Located inside Bhadra Fort, Near Lal Darwaja, in the Ahmedabad city, Gujarat. Bhadrakali Temple was built during the ruler of Mega city Ahmedabad namely Aazam Khan. This is one such currently called the Jama Masjid (Gita mandir) but which in fact was the city central Bhadrakali Mandir. The Bhadra fort once encompassed Approximately 12 gates, 189 bastions and 6000 battlements.The AMTS service Buses Main bus stand is Lal Darwaza.The nearest Gita-mandir bus stand distance is just 4 kms
 
 

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment