સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 5 September 2013

Historical Place Ambe Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Ambe Mata Temple ( Gujarat ) 

Ambe Mata Temple

Denap village Located in Taluka Visnagar, in the Mehsana District, Gujarat. This Village Famous in Gujarat because here Built Beautiful Ambe Mata Temple. Denap village Suited of the north Gujarat. There are many other Mandir here Namely, Siddhishwari Mata, Mahakali Maa, Nilkanth Mahadev and Brahmani Mataji temple but this village Famous for Ambe maa temple, Near Sheth M.C Vidhyamanidr School, Visnagar – Siddhpur high-way.These temple structures design same as a Main Mandir Ambaji, one of the Shakti Peethas in India. This temple 60 ft high and 150 ft long. The Overall Murti Architecture is pure Prachin and use an old Stone. The Goddess is a many festation of Shiva’s consort, Parvati. Ambe Maa is the Adya Shakti – the primordial female power. An amazing and interesting Temple of the devoted to denap village, Visnagar City.
 
 
 
 
 Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment