સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 19 September 2013

Historical Place Ambe Mataji Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Ambe Mataji Temple ( Gujarat )

Ambe Mataji Temple

Ambe mataji temple located to Adalaj village near Adalaj vav, Ahmedabad. its small mandir to touch the pillars Adalaj main gates.Ambe maa(Durga) the goddess of power and strength, is perhaps the most important goddess of the Hindus.daily tthousand visitor visit Adalaj vav so don't miss this temple to visit. the structure is very nice and beautiful. Ahmedabad bus stand to Adalaj village distance is 18 kms.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment