સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 18 September 2013

Historical Place Bhalka Trth at Krishna Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Bhalka Trth at Krishna Temple ( Gujarat )

Bhalka tirth at Krishna Temple

The Lord Krishna Temple located to Bhalka tirth.Bhalka Tirth is a small but compact Mandir dedicated to Bhagwan Krishna.  The Mandir at Bhalka Tirth is known as Mahaprabhuji’s Bethak, and a Tulsi tree has been planted in God Krishna’s memory. Somnath, on the site where Krishna is said to have been mistakenly shot in the foot. Nearby is Dehotsarg where he succumbed to his mortal wound. The temple portrays the many feats of the Lord and his preaching’s in the Gita. The distance of bhalka tirth is 79 km from Junagadh and 25 km from Chorwad. Gujarat State transport buses (GSTB) and private luxury coaches connect various cities of Gujarat to Bhalka tirtha. Nearest railway station at Veraval just 6 kms.
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment