સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 25 September 2013

Historical Place Bodla, Manokamna Sidh Hanuman Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Bodla, Manokamna Sidh Hanuman Temple ( Gujarat )

Bodla, Manokamna Sidh Hanuman Temple

The Manokamna Sidh Hanuman Mandir in Bodla village,  near the mehsana city. the visited by hundreds of devotees’ everyday, and every Tuesday the number crossed several thousand. The demolition of the temple was not given a serious thought and was rased just to show that the work is being done in bodla without any partiality. this temple suiteded the high-way modhera-mehsana touch to bodla village. this mandir just 8 km to mehsana city.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment