સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 3 September 2013

Historical Place Dhinoj Jain Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Dhinoj Jain Temple ( Gujarat ) 

Dhinoj Jain Temple

Dhinoj is an Ancient village of Mehsana district, in the north Gujarat, India. The village had a population Approximately 10,000, pin code is 384225. There are many temple here namely Khodiyar maa, Ambe mataji, Sikotar Mata and Jain temple (today, the temple work is under process) This is an oldest (prachin) village in English emperor time. Today, the structure of changes and new area developed. The main Tourists Attractions including Temple and Talavs (Lakes).

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment