સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 6 September 2013

Historical Place Gopnath Mahadev Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Gopnath Mahadev Temple ( Gujarat ) 

Gopnath Mahadev Temple

Gopnath Temple and beach location is taluka Talaja, District Bhavnagar, in the Gujarat. It’s suited on the coast of Gulf of Khambhat. The Gopnath mandir is the 700 year old, which is the only temple in India that hoists two colored flags. The First flags is white colored flag denotes the lord Vishnu mandir and the saffron colored flag denotes the god Shiva (Mahadev) temple. The Budget Accommodation can be found in Dharamshala and Hotel (guest house) near the Mandir. If you are search for a luxury class so find near Gopnath or Bhavnagar city. The Touring Seasons is Throughout the Year. The Nearest another Tourist Attraction is Rajpara Village, Jhanjmer Fort, Talaja jain Temple and Alang ship breaking zone
  
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment