સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 3 September 2013

Historical Place Kashi Vishwanath Mahadev Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Kashi Vishwanath Mahadev Temple ( Gujarat ) 

KashiVishwanath Mahadev Temple

The bharuch district is biggest city in Gujarat state. Chanod taluka touch Narmada River and many mandir here but the kashi vishwanath mahadev temple is very famous. It’s a home to mandir such as the Shiva temple. This has interesting wall paintings, pillars and various others. Kashivishwanath Mahadev Temple constructed by Kashinath Gaikwad before so many years the Dameshwar Mahadev Temple constructed by Damojirao Gaikwad-2. This city of temples is at the confluence of the Narmada River also Orsang and Saraswati rivers. The closest Airport is at Vadodara city 55 km. Ahmedabad city distance is 160 kms to chanod taluka

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment