સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 27 September 2013

Historical Place Mithadharva khodiyar Maa Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Mithadharva khodiyar Maa Temple ( Gujarat )

Mithadharva khodiyar maa temple

Mithadharva village is located to west in mehsana city just 22 km. The khodiyar maa temple in mithadharva suiteded west, of the one way high way to village chaveli. The Lapsi is believed to be the most auspicious food of Khodiyar Mataji, mithadharva..This particular event give us an idea of how quick and impatient Khodiyar Mata and when it comes to answering the prayers of her followers and piligrams. this village people daily goes to darshan maa khodiyar and full fill your dreams

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment