સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 20 September 2013

Historical Place Nadeshwari Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Nadeshwari Mata Temple ( Gujarat )

Nadeshwari Mata Temple

The famous Nadeshwari mata temple located in Sui village, taluka bhabhar.  The Nadabet area to respectively 15 kms from Sui village. This area is another village of jaloya 30 kms. My frd Jigar Patel from Surat, to visit this mandir Saturday, may 09, 2009 and collect information As well as capture photo in nokia 7210.The Temple of Nadeshwari mata is grand fairs on Ram Navmi festival. This fair come to every people of Sui village and also came to BSF jawans. The Sui village suited near border area, its last village of Gujarat state

 Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment