સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 29 September 2013

Historical Place Pintharpura vir data Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Pintharpura vir data Temple ( Gujarat )

Pintharpura vir dada temple

Pintharpura village located in the district of mehsana, nearest big village of lanva. Jay vir dada temple suiteded of the lake in pintharpura.This temple small but design structure is very well and nice. 27 1998 renovation this mandir also pratishtha in 5 day. Every year gujarati calendar mahina bhadrva sud 10 to utsav("ujani") celibrate all people. The thousand of piligrams visit and darshan this day. Vir dada mandir is very prachin so people at least one time to visit this mandir.Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment