સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 22 September 2013

Historical Place Polo Jain Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Polo Jain Temple ( Gujarat )

Polo Jain Temple

Gujarat state is very famous to oldest temple and places. Here, the information of old polo Jain temple. Polo located to vijaynagar taluka, sabarkhantha district.According Gujarat tourism information” the taking inspiration from the upright stability and you has balance of the human body, with the great resistance to natural calamities, it’s such as earthquakes”. It’s contained a lower chamber in which to hide the idols of during raid and attacks on the polo temple.
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment