સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 24 September 2013

Historical Place Sadhi Mataji & Brahmani Maa Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Sadhi Mataji & Brahmani Maa Temple ( Gujarat )

Uvarsad is a big village of Gandhinagar districts, Also taluka. This village neared by gandhinagar city 10 kms also Ahmedabad city 18 kms. Uvarsad village is very beautiful and road touch to gandhinagar and Ahmedabad city. Shree shrdhapunj madh is very famous for maa sadhi and Brahmani mataji. Many temple of uvarsad village namely Ambe maa. Ramdev pir, Meldi maa, chamunda mataji. This madh handle to Jashubahi (bhuvaji) Prajapati.  Madh can be painted by various Devi and devta photos.plz at least one time visit this temple and village


 Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment