સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 12 September 2013

Historical Place Shri Sai Baba Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Shri Sai Baba Temple ( Gujarat )

Shri Sai Baba Temple

Gujarat state many temple of available Shri Sai Baba in various cities but the one person built beautiful shri sai-baba mandir and This Temple located in the centre of Mundra town.shri Sai-baba Temple such as no History because this mandir constructed by Harish bhai and 2 other friends it’s strongly believe in lord Sai Baba a lots and karambhumi being mundra. Daily Arti timing is 7:30 am and 7:00 pm. thousand of pilgrims will be visit special festival or utsav for sai-baba. If you want to some information and photos about any temple of Gujarat please send “Kaushikgambhu@gmail.com”
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment