સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 4 September 2013

Historical Place Tahuka in Chehar Maa Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Tahuka in Chehar Maa Temple ( Gujarat ) 

Tahuka ni Chehar Maa Temple

Tahuka Ni chehar mataji temple located in Gandhinagar – Sarkej high-way, nearest adalaj village just 1 kms. Today, Ahmedabad guide visited this beautiful mandir and this day is chaitry poonam so thousands of pilgrims’ darshan chehar Mata. There are several joined smallest murti in pillars namely lord Mahadev, bajrang Bali hanuman and more. The structure designed very attractive to any visitor because nakshi art and murti painting is very nice. This mandir was divided two parts, first parts is ground floor its main maa chehar sitting then above floor another chehar Mata in hindore jule. So there are many murti chehar mataji in this temple. Every day thousand’s pilgrims’ visited to tahuka Ni chehar Temple
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment