સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 13 September 2013

Historical Place Vaishno Devi Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Vaishno Devi Temple ( Gujarat )

Vaishno Devi Temple

Mini Vaishno Devi temple in Ahmedabad city is a popular shrine among not only the devotees but also the tourists Attraction. A replica of the original Vaishno Devi Mandir of Jammu – Kashmir. It’s location on Ahmedabad – Gandhinagar high – way, Namely Sardar Patel Ring Road, Nearest other Attraction is International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Mandir and This Hindu temple depicts Krishna and Radha, who is regarded as the personification of love. Also Adalaj vav in Adalaj village distance of 12 kms. The Tour Package minimum cost by (out of Gujarat) 2500 Rupees one Person and in Gujarat 1000 Rupees (out of Ahmedabad).Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment