સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 26 September 2013

Historical Place Vasaniya Mahadev Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Vasaniya Mahadev Temple ( Gujarat )

Vasaniya Mahadev Temple

The Vasaniya Mahadev temple at Vasan village is another interesting location for tourists. It is situated just 10 km to Gandhinagar city.There is no bank in vasan village, go to the Unava and Gandhinagar for banking transactions. Daily thousands of people to visit a 53 feet hanuman then after darshan to vasaniya mahadev. There are some more places of visit in this region such as Adalaj Ni vav, tri mandir, Randheja and Dabhoda, prabha haumanji mandir has some tourist importance, nearest airport is Ahmedabad 40 kmSource :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment