સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 1 September 2013

Historical Place Visa Hanuman Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Visa Hanuman Temple ( Gujarat ) 

Visa Hanuman Temple

The prominent of “Visa camp Hanuman Temple” is located at Desai Ni Pol in Khadia, near Shahibaug and Sabarmati River in the Ahmedabad city. It is that this mandir was established by Pandit Gajanan Prasad around 100 years ago and original temple established 400 years ago. A few devotees pray for a particular wish (visa) at a mandir and when those wishes are fulfilled.   Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment