સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 8 October 2013

Historical Place Adishwar Jain Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Adishwar Jain Temple ( Gujarat )

Adishwar Jain Temple

The famous Adishwar jain temple is located in palitana and Palitana city is other remarkable temple are Sampriti Raj, Adinath, Bimal Shah, Kumarpal. According this all temple is Jain pilgrims. Adishwar temple the first Jain Tirthankar is the holiest place among the cluster. It's the most elaborate carvings and beautifully shaped. this mandir is very large and nice. The idol of the deity is made from marble and adorned with old ornaments and precious jewelry. The most magnificent as well as the most profusely decorated Jain mandir is the Adishwar mandir. Nearest airport is bhavnagar 57 km.almost all the Palitana Jain Temples have been constructed on a common plinth.Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment