સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 14 October 2013

Historical Place Ahmedabad Vaishno Devi Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Ahmedabad Vaishno Devi Temple ( Gujarat )

Ahmedabad Vaishno Devi Temple

Gujarat Vaishno devi temple located on Sarkhej-Gandhinagar highway Raod. but the original modeled based on Vaishno devi mandir situated in Jammu-Kashmir state. if you want to combine an outing with a visit to this beautiful holy shrine. This temple is very famous to ahmedabad city. this area devloped to many houses. there are numerous of restaurants that dot the uphill climb. also Well landscaped garden and numerous small restaurants make its pleasant drive. Its can be seen crowded everyday, and on weekend many devotees from all over the Gujarat visit this temple. it is beautiful and nice mandir

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment