સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 20 October 2013

Historical Place Bhawanipur Bhimnath Mahadev Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Bhawanipur Bhimnath Mahadev Temple ( Gujarat )

Bhawanipur Bhimnath Mahadev Temple

Bhimnath Mahadev Mandir Located in Bhawanipur village, Taluka Abdasa, district kutch. This temple 65 k.m from Bhuj district. This village people unity and social work done from differant group. All people have the blessings of lord shiva (bhimnath mahadev), who takes care of our all corus and is situated at the entrance of Bhawanipur village.people are spread all over the india and in many parts of the world, fill proud for it there we all are known for our social and helping behaviour. its beautiful mandir also many temple in this village. This Bhimnath mahadev temple popular to all over kutch district. Gujarat bus Transfort facility available in abdasa taluka also bhuj city.


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment