સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 6 October 2013

Historical Place Dwarka Rukmini Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Dwarka Rukmini Temple ( Gujarat )

Dwarka Rukmini Temple

The Dwarka is a small town in the Jamnagar district of Gujarat state, India. Dwarka is a renowned in Hindu History, was the residing place of God Krishna. The Rukmini Mandir is one of the most Popular temples in Dwarka. Rukmini Devi Temple is a small, located at a distance of 2 km in the northern part of Dwarka city. The temple is built in such a way that it's a live example of the architectural wonder. Rukmini was the wife of Bhagwan Krishna. The walls of the temple depict a story about the time God Krishna and Rukmini Devi spent with each other. There are lovely paintings beautifying the mandir pillars its nice temple.Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment