સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 3 October 2013

Historical Place Ganeshpura Ambe Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Ganeshpura Ambe Mata Temple ( Gujarat )

Ganeshpura Ambe mataji temple

Ganeshpura is located in mehsana district and becharajii taluka. The famous ambe mata mandir in middle of the this village. this temple is very prachin. The Goddess Amba mataji was the most worshipeds deities of pre-Aryan race. In this village. the imprinted footsteps of this mataji were found. This Hindu temple is dedicated to an incarnation of the mother Goddess. the Newly married couples come here to be blessed by this ambe maa and thereby be assured of eternal conjugal bliss. The Goddess Ambe mataji was the most popular in the north gujarat and this temple is nice and attractive. daily this village people to come magla arti and live darshan to ambe mataji. this village nearest city of mehsana just 22 km.

 

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment