સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 4 October 2013

Historical Place Krishna Sudama Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Krishna Sudama Temple ( Gujarat )

Krishna-Sudama Temple

Porbandar is famous to Gandhi place but another nice sudama temple in the middle of the porbandar city.The core Porbandar town is conjested - with narrow concreted gullies. In antiquity, this place used to be the home of Sudama, Krishna's friend. In more modern times. there is no Indian, who has not heard of the greatest friendship of king and devotee to Krishna and Sudama. so starting from the ashram of Rishi Sandipani and culminating at the court of king Krishna, in the city of gold, Dwarika nagari. The story comes alive with the sight of a beautiful mandir in the middle of Porbandar city, Gujarat, In whole of India. this is the only for one mandir dedicated to Sudama. The maze on the platform in the campus is an interesting feature. This temple is small but very beautiful and AttractiveSource :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment