સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 23 October 2013

Historical Place Mahatma Gandhi Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
( Follow Us :- Face Book, Linked In, Twitter, Google +, Yahoo Group, Blog, Website, )
Historical Place Mahatma Gandhi Temple ( Gujarat )

Mahatma Gandhi Temple

The Mahatma Mandir is located at Central Vista, Gandhinagar,Gujarat. The project is to be developed in two phases,• Phase 1 will be completed by December 2010 just about which will host to “Vibrant Gujarat 2011”, and Phase 2 will be completed by the December 2011.Mahatma temple Phase 1 includes construction of museum, foodcourt, convention center, exhibition center, service building, landscaping and pathway, and Phase 2 includes construction of suspension bridge, open air theatre,  parking facilities, landscaping, and salt mound. The mahatma mandir design is 60,000 sq. mts, also covers the open area for landscaping and other amenities. its big and beautiful create mandir, this mandir open it only phase 1 in this 2010 Vibrant Gujarat


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)


No comments:

Post a Comment