સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 1 October 2013

Historical Place Mehsana Gayatri Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Mehsana Gayatri Mata Temple ( Gujarat )

Mehsana Gaytri Mata Temple

I am back to again blogger site and info. to all Gujarat temple and mandir. here, my city mehsana, the famous Gaytri temple is located to mehsana-ahmedabad high way. This temple nearest pashabhai petrol pump.. This mandir is very famous and suiteded the mehsana city. Gaytri mata siting in middle of temple. daily thousand of people visit this temple. i am visit this mandir every month so plz at one time visiting this beautiful temple Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment