સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 7 October 2013

Historical Place Nageshwar Mahadev Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Nageshwar Mahadev Temple ( Gujarat )

Nageshwar Mahadev Temple

The Nageshwar Mahadev Temple or Nagnath Mahadev Temple is located on the high route between Gomati Dwarka and Bait Dwarka, on the coast of Saurashtra in Gujarat,india. This Jyotirlinga enshrined in the mandir of Nagnath is known as Nageshwar Mahadev temple and attracts with thousands of pilgrims of all rounds the year. This powerful temple symbolizes protection from all poisons. Its said that those who pray to the Nageshwar Linga become free of poison. Every devotee by name Naamdev was singing bhajan and dhun in front of the Lord shiva. Other devotees asked him to stand a side and not hide the Lord. To this Naamdev asked them to suggest one direction in which the god does not exist, so that he can stand there so this murti is very beautiful and Thousands of visitor visit this temple in every day. plz visit at least once time.




Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment