સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 29 October 2013

Historical Place Nandasan Jain Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Nandasan Jain Temple ( Gujarat )

Nandasan Jain Temple

Bhagawan Manmohan Parshwanath Jain temple is on the Mehsana highway outside the Nandasan village. this god Padmasana posture and nearly 33 cms, high idol of the ancient Mulnayak tirth.The idol of the present Mulnayak god, Manmohan Parshvanath is newly installed.so The old idol of the Mulnayak in the sanctuary nereby, was brought from the old village of Nandasan and installed here. This idol was installed there 40 years ago. This new temple was built under inspiration and instructions of HisHoliness Rajendrasurishwarji maharaj The large and splendid octagonal temple with a new and artistic design looks beautiful and spectacular so created new mandir is very nice and beautiful.The plans of a school, a pathshala, a Gurukul, a dispensary etc. are materialised here. In course of time, this tirth will become very famous and exceedingly beautiful. plz visit at least once.

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment