સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 27 October 2013

Historical Place Piludara Mahakali Maa Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
( Follow Us :- Face Book, Linked In, Twitter, Google +, Yahoo Group, Blog, Website, )

Historical Place Piludara Mahakali Maa Temple ( Gujarat )

Piludara Mahakali Maa TemplePiludara village suiteted in the mehsana district,gujarat. piludara mahakali mataji temple is very old and beautiful. its famous to all over mehsana district in gujarat.The Mahakali temple in its present form is only about 200 years old, although it has been referred to in Piludara village composed in the 15th centuryThis is evidence of the antiquity of the place.All kinds of material of maa like chudadi,kanku etc. are available in piludara village.its beautiful mandir so plz visit now


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment