સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 15 October 2013

Historical Place Radhe Krishna Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Radhe Krishna Temple ( Gujarat )

Radhe Krishna Temple

Radhe Krishna Temple is situated in Talaja, Bhavnagar, state Gujarat,india. Radhe-Krishna temple is a well-known pilgrim center in Gujarat state. This mandir located to talaja, city of bhavnagar.The Radhe-Krishna Mandir would like to extend our sincerest appreciation to all the individual who have provided there support over the years. This mandir various type of seva to provide in every year. The Kitchen Seva is a important aspect of Sunday and Bhajan Program. These individuals also are active in assisting the Mandir throughout the year in various festivities that are held at the Mandir. This mandir darshan Hours is Monday-Friday 7:30 to 12:00 and 5:00 to 8:30 pm only Saturday & Sunday 7:30 to 12:30pm and 3:30 to 8:30 pm. This temple Mangla Arti time is 7:30 am. its nice and beautiful Murti for this mandir

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment