સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 2 October 2013

Historical Place Rupal Vardayini Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Rupal Vardayini Mata Temple ( Gujarat )

Rupal Vardayini maa Temple

This village is located near to Ghandhinagar city about 46 Km from Ahmedabad. the vardayini maa mandir middle of This village. the celebrates unique festival on the 9 days of the great festival Navratri and people of village take out of the Palli from the middle of village. this temple is very beautiful and nice. the palli stand at 28 spots in the rupal village and Each stand is having tons of Pure Ghee or Clarified Butter kept ready to pour on the “Palli” Ratha.. This tons of Pure Ghee is donated by the Thousands of people who come to this small village to visit the Palli and take blassings of Maa Vardayini.This day thousand of people come to over difference city.

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment