સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 25 October 2013

Historical Place Ruppur Harsidhi Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Ruppur Harsidhi Mata Temple ( Gujarat )

Ruppur Harsidhi Mata Temple

Harsidhi mata mandir located in ruppur. this temple touch in chanasma and patan high-way.Chanasma to ruppur just 5 km.This holy place is situated 14 KM away from Patan city.If you are unable go to the Koyla Dungar and Harsidhi mataji temple in Ujjain so this is right mandir to offer a prayer. this temple big donation to Shri Karsanbhai Patel (Nirma) and to build such a good temple. the old temple created by(king siddhraj) and new temple created by k.k patel at around 3 cr. in the year 2002. Nearest biggest lake in ruppur village to high-way touch.created long before by siddharaj(king). its a great place with the chanasma and patan city area.Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment