સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 28 October 2013

Historical Place Sarangpur Hanumanji Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Sarangpur Hanumanji Temple ( Gujarat )

Sarangpur Hanumanji Temple

Gujarat is popular to temple and differant places. here Sarangpur Hanumanji Temple, District - Ahmedabad, Gujarat,India.This temple was constructed about 350 years back, among the more prominent ones in the Swaminarayan Sampraday and trust. This story has become a charter for the healing ritual performed at this hanumanji mandir. The image of this temple is said to be so powerful that a mere look at it by people affected by evil spirits, drives the evil spirits out of the people affected. so Nearest Dharamshala in temple. Also, Ahmedabad has all type of hotels for accommodation. you have reach to this temple is 160 K.m from Ahmedabad on Bhavanagar Road by Road and Nearest Railway station botad.it's famous to india. so People from all over India come to this temple to get rid of the evil spirits.plz visit at least once in this mandir
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment